Suomen Adventtikirkko käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

0
Suomen Adventtikirkko päätti kokouksessaan 4.10.2015 käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Neuvottelut alkavat torstaina 22.10.2015 ja ne koskevat seurakunnallisen työn 50 työntekijää – pastorit, kenttätyöntekijät, jaostojen työntekijät ja Unionin toimiston henkilökunta – yhteensä 45 henkilötyövuotta. Neuvottelut eivät koske Suomen Adventtikirkon koulutoimen tai Nurmikodin henkilöstöä.
Yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään taloudellisista syistä, koska adventtikirkon talousarvion ennakoidaan jäävän vuonna 2016 vahvasti alijäämäiseksi, vaikka sen kuluja on pyritty laskemaan organisaatiota keventämällä marraskuussa 2014 ja taloushallinnon tehtäviä ulkoistamalla vuoden 2015 alusta. Adventtikirkon pääasialliset tulonlähteet koskien seurakunnallista työtä ovat jäsenten vapaaehtoisesti palauttamat kymmenykset sekä adventtikirkolle seurakunnalliseen työhön osoitetut lahjoitukset. Kymmenyskehitys on ollut heikko kuluneena vuonna eikä lahjoituksia ole tullut aikaisempien vuosien tapaan tarpeeksi seurakunnallisen työn kulujen kattamiseen.
Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Työnantajan tämän hetkisen arvion mukaan toimenpiteet saattavat johtaa enintään 6 henkilötyövuoden vähentämiseen. Toimenpiteet saattavat johtaa työntekijöiden lomauttamisiin, työsuhteiden osa-aikaistamisiin tai päättymisiin sekä muihin mahdollisiin säästötoimenpiteisiin. Henkilövähennysten määrän kohdentuminen tarkentuu neuvotteluiden edetessä.
Henkilöstöä edustavat yhteistoimintaneuvotteluissa henkilöstöryhmien valitsemat edustajat. Yhteistoimintaneuvottelujen ete-nemisestä tiedotetaan seuraavan kerran neuvottelujen ensimmäisen osan jälkeen. Neuvottelujen arvioitu päättymisajankohta on 30.11.2015, ellei neuvottelujen kulusta muuta seuraa.
Harri Saarinen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
Anne Vrcelj, neuvottelukunnan sihteeri
Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.