Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2019–2022

0

 

Hallitus 30.5.2019

Hallitus päätti:

 • ostaa Piikkiön adventtiseurakunnan seurakuntakokouksen esityksen mukaisesti 5856 msuuruisen tontin, joka sijaitsee nykyisen kirkkokiinteistön vieressä. Tontin osto rahoitettiin lahjoitusvaroin.

Hallitus 30.6.2019

Hallitus päätti:

 • merkitä pöytäkirjaan talousarvion seurannan tammi–huhtikuulta. Budjetin mukainen tulos oli alijäämäinen ensimmäisen neljänneksen jälkeen 157 148 €, joka on ennalta arvioidun mukainen. Budjetin suurimmat kuluylitykset ovat tulleet kiinteistöistä.
 • myöntää ADRA Finland säätiölle 28 000 €:n tuen vammaisklinikan rakentamiseen Keniaan Afrikan lasten rahastosta.
 • täydentää hallituksen ja työvaliokunnan kokoonpanoja ja nimesi jäseniksi kenttätyön jaostojohtajan Klaus Kalliokosken ja nuorisotyön jaostojohtajan Jani Virolaisen.
 • perustaa työryhmän, joka pohtii, miten Annankatu 7:n kiinteistöasiassa edetään.

Hallitus päätti palkata:

 • Evita Ilolan kenttätyönharjoittelun toiseksi vuodeksi Turun adventtiseurakuntaan.

Hallitus valitsi 1.8.2019 alkaen Unionin toimikaudeksi 2019–2022:

 • Sirpa Iivarin lastentyön, perhetyön ja varhaisnuorisotyön jaostojohtajaksi.
 • Jani Virolaisen polunkävijätyön, nuorisotyön ja nuorten aikuisten työn jaostojohtajaksi.
 • Kerttuli Giantzaklidisin Media7 Raamattuopiston johtajaksi.
 • Juha Tukiaisen Kallioniemen leiri- ja kurssikeskuksen johtajaksi.
 • Kalervo Aromäen uskonnonvapausjaoston jaostojohtajaksi oman toimen ohella.
 • Anne Vrceljin vt. terveys- ja raittiustyön jaostojohtajaksi oman toimen ohella.
 • koulutoimen johtajan koulukasvatusjaoston johtajaksi oman toimen ohella.
 • Unionin johtajan kirjallisuustyön jaoston johtajaksi oman toimen ohella.
 • Unionin talousjohtajan koulutoimen talousjohtajaksi oman toimen ohella.
 • Klaus Kalliokosken kenttäsihteeriksi oman toimen ohella 30.6.2019 alkaen. Kenttäsihteerin tehtävät sisältävät Unionin johtajan määräämät toimeksiannot kentällä.

Hallitus:

 • totesi, kun Pikkupursi Oy perustettiin, Suomen Adventtikirkko sijoitti osakepääomaan 30 000 €. Taloustilanne on ollut haastava ja yhtiön kassatilanne on ollut heikko, mikä on vaikeuttanut yhtiön toimintaa. Kassatilanteen ja oman pääoman vahvistamiseksi päätettiin tehdä 30 000 € lisäsijoitus Pikkupursi Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 • hyväksyi työvaliokunnan pöytäkirjat 23.5.2019 ja 19.6.2019.

Työvaliokunta 23.5.2019

Työvaliokunta:

 • hyväksyi koulutoimen opetustyössä olevien henkilöiden osallistumisen Trans-Euroopan osaston järjestämään Teacher’s Convention -tapahtumaan.
 • merkitsi pöytäkirjaan tilastot 31.3.2019: paikallisseurakuntia 59, ryhmiä 9, jäseniä 4654 (ed. neljännes 4657).

Työvaliokunta 19.6.2019

Työvaliokunta päätti:

 • palkata Mariel Pilois’n kansainväliseen työhön vuoden loppuun saakka osa-aikaisesti.
 • palkata Essi Leinosen Toivonlinnaan nuorisotyöhön vuoden loppuun saakka.
 • peruuttaa Pauliina Kauppisen palkkaamisen Eliisa Saarisen sijaiseksi Kauppisen saatua toisen työpaikan. Sijaisjärjestelyt päätettiin toteuttaa sisäisin henkilöjärjestelyin.
 • merkitä pöytäkirjaan, että vuoden 2021 Euroopan osastojen järjestämä nuorisokongressi pidetään Lahdessa.

Anne Vrcelj

 

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.