Suomen Adventtikirkon hallituksen päätöksiä toimikaudella 2015–2018

0

Hallitus 21.1.2018

Hallitus päätti:

 • jatkaa Kari Nikkarisen ja Niiles Sormusen määräaikaisia työsuhteita.
 • palkata Jorma Kataisen kristillisen vastuun puoliaikaiseksi jaostojohtajaksi 1.2.2018 alkaen toimikauden loppuun saakka ja hakea Trans-Euroopan osastosta tukea ko. palkkauskulujen kattamiseen.
 • Kaarina Villan työajan jakaantumisen kristillisen vastuun jäädessä häneltä pois: 25 % Sympatia-keräys ja 75 % paikallisseurakunta.
 • myöntää Glen Somervillelle tämän pyynnön mukaisesti palkattoman toimivapaan 1.2.–31.8.2018 koulupastorin tehtävästä.
 • nimetä Sirpa Iivarin koulupastoriksi 1.2.–31.8.2018 Toivonlinnan adventtiseurakuntaan.
 • merkitä pöytäkirjaan Trans-Euroopan osaston tekemän valinnan Tuija Mäkelästä maallikkojäseneksi Suomesta osaston johtokuntaan sen toimikaudeksi 2017–2020.

Hallitus käsitteli:

 • adventtikirkon talousarvion seurantaraportin tammi–lokakuulta. Seurakunnallisen toiminnan tulos oli alijäämäinen -257 785,15 euroa ja palautetut kymmenykset eivät riitä menojen kattamiseen. Alijäämä oli hyväksytyn talousarvion mukainen ja se katetaan Suomen Adventtikirkon kassavaroista. Koulutoimen osalta haasteellisin tilanne on Suomen kristillisellä yhteiskoululla, kun sen talousarviossa oli varauduttu koko vuoden 2017 alijäämän olevan kokonaisuudessaan 160 000 euroa. Yhteiskoulun alijäämä oli jo tammi–lokakuun jälkeen 234 897,47 euroa.
 • ja hyväksyi talousarvion vuodelle 2018, joka on ilman poistojen kuluvaikutustakin 142 562 euroa alijäämäinen. Alijäämään on vaikuttanut mm. se, että kymmenykset jouduttiin budjetoimaan 50 000 euroa alemmalle tasolle verrattuna vuoteen 2017, ja että Media7 Raamattuopiston rahastoon ja Evankelisen työn rahastoon ei ole tullut lahjoituksia sekä että vuoden 2017 aikana rahastoihin aikaisempien vuosien aikana kertyneet varat on käytetty loppuun.
 • ja hyväksyi alustavasti koulutoimen talousarvion. Talousarvion mukaan Suomen kristillinen yhteiskoulu tarvitsee vuonna 2018 tukea 198 000 euroa ja Kopun kristillinen koulu 25 000 euroa.
 • ja merkitsi tiedoksi sijoitusraportin tammi–lokakuulta. Sijoitusten kehitys on ollut positiivinen.

Hallitus päätti:

 • palkkayksikön arvoksi 23,00 euroa (korotus 0,88 %) sekä ohjesääntöihin sidottujen korvausten määrät vuodelle 2018.
 • kevään lähetysviikon 17.–24.3.2018 erityisuhrilahjaksi nuorisotyön erityisprojektit vuonna 2018. Erityisuhrilahja kerätään sapattina 24.3.2018.
 • kutsua vuosikokouksen koolle keskiviikkona 16.5.2018 klo 18 Tampereelle.
 • pyytää talousjohtajaa laatimaan vuokrasopimuksen Kristillinen Ikäkaariyhteisö ry:n kanssa koskien Toivonlinnan kampuksella sijaitsevan Koivulan yläkertaa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Päivi Laitinen ja toiminnanjohtajana Ruut Ruohonen. Yhdistys tulee tarjoamaan ikäihmisten yhteisöasumista ja tulee tekemään tiivistä yhteistyötä adventtikirkon kanssa.
 • nimetä toimikunnan laatimaan suunnitelman Toivonlinnan kampuksen käytöstä adventtikirkon toimintojen näkökulmasta, kun Toivonlinnan kaavoitusasia on työstettävänä: Saarinen Harri (puh.joht.), Ahonen Juhani, Hongisto Leif, Leppänen Mika, Tukiainen Juha, Kristillinen Ikäkaariyhteisö ry:n edustaja, Suomen kristillisen yhteiskoulun oppilaskunnan edustaja, Suomen kristillisen yhteiskoulun vanhempainyhdistyksen edustaja, Toivonlinnan adventtiseurakunnan edustaja ja Toivonlinnan tuki ry:n edustaja.

Hallitus päätti myydä:

 • Someron kirkkokiinteistön sekä kattaa ko. myyntivaroista Forssa-Someron adventtiseurakunnan velat adventtikirkolle. Someron ja Forssan adventtiseurakunnat yhdistyivät v. 2012 ja myös Forssa-Someron adventtiseurakunnan käytössä ollut seurakuntasali on myynnissä, eikä paikallisseurakunta ole pystynyt kattamaan kulujaan tilan käytöstä.
 • Riihimäen kirkkokiinteistön Riihimäen adventtiseurakunnan seurakuntakokouksen esityksen mukaisesti.

Hallitus hyväksyi:

 • Mätäsvaaran ja Lieksan adventtiseurakuntien yhdistymisen ko. paikallisseurakuntien yhteisen seurakuntakokouksen esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi myös em. kokouksen esityksen mukaisesti Lieksan adventtiseurakunnan käytössä olleen seurakuntasalin myynnin.
 • hallituksen ja työvaliokunnan kokousaikataulut vuodelle 2018. Hallitus: 18.3., 29.4., 1.7., 23.9. ja 2.12. ja työvaliokunta: 7.2., 12.3., 18.4., 29.5., 20.6., 12.9., 24.10. ja 14.11. Hallitukselle ja työvaliokunnalle esitettävät asiat on toimitettava adventtikirkon hallinnolle osoitteeseen tyovaliokunta@adventtikirkko.fi tai postitse viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.
 • Simo Ahosen eropyynnön koulutoimen johtokunnasta.
 • työvaliokunnan pöytäkirjan 29.11.2017.

Työvaliokunta 29.11.2017

Työvaliokunta päätti:

 • jatkaa Sebastian Matulan kenttätyön harjoittelua vuodella Ruotsinkielisen adventtiseurakunnan esityksen mukaisesti.

Työvaliokunta merkitsi pöytäkirjaan:

 • Sympatia-luvan, joka on saatu ajalle 1.1.2018–31.12.2019.
 • että pääkonferenssin suorittaa kyselytutkimuksen (Global Membership Survey) paikallisseurakuntien jäsenten keskuudessa. Pääkonferenssi on nimennyt paikallisseurakunnat, jotka se kutsui mukaan tutkimukseen. Paikallisseurakuntien vastuuhenkilöihin on oltu yhteydessä. Tutkimukseen odotetaan vähintään 116 vastausta Suomesta (29.1.2018 vastauksia oli lähes vaadittu määrä).

Työvaliokunta hyväksyi:

 • pikkubussin hankinnan Helsinki Annankadun adventtiseurakunnan, Helsinki Kallion adventtiseurakunnan ja Helsingin Adventtinuoret -nuorisoyhdistyksen käyttöön niiden ehdotuksen mukaisesti.
 • sopimuksen solmimisen Hope Channelin kanssa. Suomen Adventtikirkko saa käyttää hopechannel.fi -sivuja toiminnassaan ja lähettää netissä ohjelmaa niiden kautta.
 • muutoksen LaNun IMPACT Suomi -toimikuntaan, jolloin jäsenet ovat: Keronen Tiina (puh.joht.), Galang Kathy, Keronen Noora, Konttinen Mirka, Kotamäki Harri, Nykänen Liisa, Pajunen Janica, Perho Jetro, Pirskanen Taneli ja Rajala Matti.
 • kotikirkkojen (Simple Church) perustamisen Suomessa. Kotikirkko on pienryhmätoimintaa, jossa ryhmä kokoontuu kodeissa pitämään jumalanpalveluksia ja toimimaan ryhmänä. Kotikirkon perustamisesta paikallisseurakunnan alaisuuteen päättää ko. paikallisseurakunta, ja se nimeää perustettavalle kotikirkolle vastuuhenkilön. Kotikirkon jäsenet kuuluvat edelleen emoseurakuntaan eivätkä muodosta virallista ryhmää. Taloushallinnollisesti kotikirkot toimivat suoraan unionin alaisuudessa. Täten unioni avaa kotikirkolle yhden yhteisen pankkitilin ja kunkin paikallisen kotikirkon tuloja ja menoja seurataan kirjanpidossa kustannuspaikoittain. Kymmenystilityksessä voidaan käyttää kotikirkon, paikallisseurakunnan tai unionin kymmenysviitettä. Kolehdit tilitetään täysimääräisesti suoraan unionin perustamalle kotikirkkotilille. Kolehdeissa seurataan unionin vuosittain hyväksymää kolehtikäytäntöä.
 • seurakuntakalenterin vuodelle 2018 tapahtumineen ja kokouksineen.

Työvaliokunta valmisteli asioita hallituksen kokousta varten.

Anne Vrcelj

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.