ADRA-uutiset

0

ADRA UUTISKIRJE HUHTIKUU 2023

Tässä uutiskirjeessä kerromme tiivistetysti ADRA Finlandin kuulumisia vuodelta 2022. Vuosikertomuksemme voit lukea nettisivultamme. Mitä viime vuonna tapahtuikaan?

YLEISTÄ

Vuosi 2022 oli ADRA Finland säätiön kolmastoista toimintavuosi. Edeltäjäorganisaatioineen säätiö on toiminut kehitysyhteistyössä vuodesta 1978 ja kotimaan avustustyössä vuodesta 1968 lähtien. Toimintavuosi pohjusti kasvua seuraavalle vuodelle. Vuoden aikana Ulkoministeriö myönsi säätiölle rahoituksen kahteen uuteen hankkeeseen alkaen 2023. Hankkeiden yhteenlaskettu valtionavustus on 1,1 M€. Sympatiakeräys saavutti 78 % kasvun edelliseen vuoteen verrattuna.

Säätiön toimintaan vaikutti helmikuussa syttynyt Ukrainan sota. Panostus varainhankintaan ja katastrofiavun toimittamiseen vaati säätiön työntekijöiltä työpanosta, johon ei ollut osattu varautua. Sodan vaikutuksesta johtunut energian ja ruuan hintojen nousu lisäsi merkittävästi humanitaarisen avun tarvetta myös Suomessa. Päättynyt EU-ruoka-apu ja kauppojen vähenevä hävikki muodosti haastavan yhdistelmän ruoka-aputyön toimijoille. Tähän tarpeeseen säätiö pyrki vastaamaan yhteistyökumppaniensa kanssa. Suomessa annetun humanitaarisen avun arvo  nousi 53 % ja tavoitti 22 000 henkilöä enemmän kuin vuonna 2021.

SYMPATIA

Sympatia-keräyksen tulos vuonna 2022 oli 313 002,02 € (2021: 175 717,47 €), noin 137 00 € kasvua edeltävään vuoteen verrattuna. Keräyskuluihin käytettiin 25 316,91 € eli 8,09 % nettotuloksen ollessa 287 685,11 €. Vuoden aikana kerätyistä varoista käytettiin vuoden aikana katastrofiapuun 86 096,67 € ja Kenian koulupolkutoimintaan 6 863,90 € joten käytettäväksi vuodelle 2023 jäi 194 724,54 €.

KOTIMAAN AVUSTUSTYÖ

Kotimaan sosiaalisen työn pääsisältönä oli vähävaraisten auttaminen ruoka-, vaate- ja tavara-apuna sekä taloudellisina avustuksina. Säätiö järjesti toimintavuonna 16 Iloinen mieli -avustustapahtumaa eri puolilla Suomea yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Tapahtumissa avustettuja henkilöitä oli yhteensä 1 345. Taloudellista apua säätiö antoi 158 kertaa tavoittaen 454 avunsaajaa. Avustusten arvo oli 14 488 €.

Säätiön paikallisina yhteistyökumppaneina toimi Suomen Adventtikirkon paikallisyhteisöjä, joissa avustustapahtumia järjestettiin vapaaehtoisvoimin yhteensä 1 188 kertaa toimintavuoden aikana. Toiminnan kautta avustusta sai 54 624 henkilöä. Avustuksena jaetun ilmaistavaran ja ruoka-avun arvo oli 1 066 253 €. Avustustyötä toteutti 24 toimijaa.

ULKOMAAN KEHITYSYHTEISTYÖ

Säätiön tekemän kehitysyhteistyön tarkoituksena on vähentää köyhyyttä ja lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia, tukea kestävää kehitystä ja tuottaa verkostonsa toiminnalla ja osaamisella lisäarvoa paikallisille ihmisille, yhteisölle ja yhteiskunnalle.

Toimintavuosi oli Keniassa toimivan Kestävän kehityksen kulttuurien synnyttäminen kouluissa -hankkeen toinen vuosi. Hankkeeseen käytettiin 203 814 €. Valtionavustus hankkeeseen oli 170 000 € omavastuun ollessa 33 814 €. Hankkeessa saavutettiin mm. seuraavanlaisia tuloksia: a) Koulutuksiin vammaisten henkilöiden oikeuksista ja puutarhaviljelystä osallistui 35 koulussa ja 34 naistenryhmässä yhteensä yli 1000 oppilasta, 550 vanhempaa ja 105 opettajaa, b) Hankkeessa mukana olevat noin 1000 kotitaloutta harjoitti tuloja tuottavaa toimintaa. Tämä hyödytti perheiden ruokaturvan ja hyvinvoinnin lisäksi lasten opiskelumahdollisuuksia ja c) Vuoden aikana yli 500 lapsen pankkitileille tehtiin talletuksia lasten ja huoltajien toimesta.

Maalis-huhtikuun aikana säätiö toteutti Leikkaussafarimatkan suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten kanssa Keniaan, Homa Bayn kuntaan Kendu Adventist Hospitaliin. Matkan aikana toteutettiin 46 leikkausta pääsääntöisesti lapsille ja nuorille. Toiminnan kulut olivat 18 955 €.

Ugandassa toteutettiin Positive Change for Sustainable Wellbeing -hankkeen toinen vuosi. Hankkeella oli positiivinen vaikutus osallistuneiden 20 teini-ikäisen äidin sekä heidän lähipiirinsä elämään. Hankkeen avulla teiniäidit ovat oppineet viljelyä, ompelua, markkinointia ja asiakaspalvelua. Hanke lisäsi myös osallistujien mielenterveystaitoja, kykyä kasvattaa lapsiaan ja hoitaa omaa kotitalouttaan. Hankkeeseen käytettiin 22 672 €.

Koulupolkutoiminnan kautta tuettiin lasten ja nuorten opiskelumahdollisuuksia peruskoulussa ja korkeammilla kouluasteilla maksamalla koulumaksuja ja muita koulunkäyntiin liittyviä kuluja. Tuettuja oppilaita Gambiassa, Keniassa, Nepalissa ja Pakistanissa oli vuoden aikana yhteensä 103. Tuen määrä oli 32 181 €.

KATASTROFIAPU

Humanitaarista katastrofiapua toimitettiin Ukrainaan, Romaniaan, Puolaan ja Keniaan. Varojen kerääminen Ukrainan kriisissä auttamiseksi aloitetiin vain päivä sodan syttymisen jälkeen. Kevään ajalta kaikki lahjoitukset katastrofirahastoon ohjattiin ukrainalaisten auttamiseen ja keräyskulujen jälkeen lahjoituksista kertyi 97 393 €. Humanitaariseen toimintaan Ukrainaan, Puolaan ja Romaniaan toimitettiin 74 762 €. Nämä hankkeet sisälsivät muun muassa elin- ja päivittäistarvikkeiden ja käyttötavaroiden kuljetusta ja jakelua, viestintäpalveluita, majoitus- ja kuljetuspalveluita, raha-avustuksia ja psykososiaalista tukea. Ukrainalaisten maahanmuuttajien auttamiseen Suomessa käytettiin 11 334 €. Näillä varoilla tuettiin ruoka-aputyötä, koulutusta ja lapsiperheiden kesäleiriä. Kerättyjä varoja jäi vuodelle 2023 11 296 €.

Katastrofirahastosta tuettiin loppuvuodesta COMID Kenian hanketta ”Supporting the process of rescuing girls from female genital mutilation (FGM) among the Kuria East community”. Hankkeessa suojeltiin kodeistaan naisten sukuelinten silpomista pakenevia nuoria tyttöjä. Hanke tuki turvakeskuksia toimittamalla keskusten käyttöön materiaaleja, ruokaa ja hygieniatarvikkeita. Hankkeen kustannukset olivat 14 185 €.

LOPUKSI

Vuoden 2022 aikana säätiö on toteuttanut tarkoitustaan. Säätiön toiminnan keskiössä ovat ihmiset. Ihmiset, jotka tarvitsevat apua sekä ihmiset, jotka voivat tarjota apua. Säätiö auttaa, tukee ja tuottaa mahdollisuuksia oman elämän parantamiseen henkilön etnisestä taustasta, sukupuolesta, uskonnosta tai poliittisesta vakaumuksesta huolimatta.

Koko vuosikertomuksen voit lukea sivulla https://adra.fi/2023/04/28/vuosikertomus-2022/.

Kerro kaverille

Kommentointi on suljettu.